Haber Öğesi TÜRKİYE'DE BİYOMEDİKAL MÜHENDİS VE TEKNİSYEN EĞİTİMİ
(Kategori: Haberler ve Makaleler)
Gönderen Yasin Çağan
30 Nov 07 saat: 18:15

Dünya biyomedikal mühendislik eğitimi 1960'larda ABD'de başlamıştır. ABD'de biyomedikal cihaz ima latçıları, müşterileri bütün fabrikalarından uzak oldukları için müşterilerine aynı anda servis veremedklerinden bu alanda uzman mühendis ve teknisyen eğitimine ihtiyaç doğmuştur. Biyomedikal mühendislik bugün dünyada yüksek tek nolojiyi an fazla kullanan bir büimdalı olarak gün geçtikçe gelişmekte ve birçok cihaz yeni model olarak piyasaya sürülmektedir. Bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için Avrupa ve diğer ülkelerde de 1970lerden itibaren biyomedikal mühendislik eğitimi başlamış bulunmaktadır. Ülkemizde Atom Enejisi Kurumu (AEK). Ankara Mer kezilnde 1960 sonlarında nükleer tıp ve medikal elek tronik cihazları tamiratı başlamış, Ankara Üniversitesi Tıp ve Fen Fakülteleri ile ortak bir biyomedikal eğitim merkezi kurma çabaları tahsisatsızlık nedeniyle gerçekleşmemiştir. 1970lerde SSYB ve SSK kısıtlı im kanlarıyla Ankara'da bakım > onarı m merkezleri kur muşlardır. Bu amaçla GENTO desteği ile TÜBİTAK Marmara Eğitim Merkezi'nde BODE grubu kurulmuştur. Bu grup ana amacı biyomedikal cihaz tamiratı ve servisi olmasına rağmen 1980 başlarında dağılmıştır.

Gönderen Yasin Çağan
TÜRKİYE'DE BİYOMEDİKAL MÜHENDİS VE TEKNİSYEN EĞİTİMİ


Haberin kaynağı : Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
( http://www.medikalteknoloji.com/news.php?extend.925 )


Tarama süresi :0.0258saniye,0.0052bu sorgu için.VT sorguları :18. Bellek Kullanımı :823,736b