Haber Öğesi Nanobiyoteknoloji
(Kategori: Nanoteknoloji)
Gönderen Yıldıray
15 Sep 08 saat: 18:06

biyonanotek.jpgNanoteknoloji ile biyoteknolojinin birlikte gelişlmesi ve moleküler biyoloji alanındaki çok hızlı bilgi birikiminin bu iki gelişen alanı beslemesiyle ortaya nanobiyoteknoloji araştırma alanı çıkmıştır. Bu sayede bugüne kadar mümkün olmayan tanı ve terapötik uygulamalar da artık insanda kullanıma yönelik daha etkin antikanser,anti-enfeksiyon ve anti-allerjik tedavileri gelişltirmek için nanobiyoteknoloji alanında araşltırma yapmakta olan bilim insanlarınca gelişltirilmeye başlanmışltır.
Gönderen biyo4161 NanobiyoteknolojiHaberin kaynağı : Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
( http://www.medikalteknoloji.com/news.php?extend.1079 )


Tarama süresi :0.0465saniye,0.0193bu sorgu için.VT sorguları :18. Bellek Kullanımı :822,520b