Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi nedir ?
Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi , sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunlarının iş alanları nelerdir?
 • Kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarlamak ve üretmek.
 • Hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlamak ve kurmak.
 • Ultrason, manyetik rezonans, röntgen anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerini tasarlamak ve yapmak
 • Dolaşım, sindirim, solunum, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modelleri gerçekleştirmek.
 • Çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni biyomalzemeler tasarlanması ve malzemelerinin kullanılabilirliğinin test etmek.
 • Mühendislik dalları ile ilgili tekniklerin tıbba uygulamak .
 • Hastanelerdeki tıbbi cihazlarla ilgili teknik servis , danışmanlık ve ilgili sorumlulukları yerine getirmek
 • Akademik alanda ilerlemeler kaydederek üniversite bünyesinde çalışmalarda bulunmak.
Biyomedikal Teknoloji ve Biyoteknoloji Hakkında

“Biyomedikal Teknoloji” esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinlerarası bir teknoloji dalıdır. Sağlık sektöründe farklı amaçlar için kullanılan maddelerin (ilaçlar, hormonlar, proteinler vb.) özellikle modern biyoteknoloji teknikleri kullanılarak sentezi/üretimi, kısaca “Sağlık için Biyoteknoloji” günümüzde uluslararası düzeyde en çok yatırım yapılan bilim ve teknoloji dalları arasında ön sırada yer almakta/hızla gelişmektedir, ve “Biyomedikal Teknoloji” nin önemli bir bölümüyle örtüşmektedir.
Biyomedikal Teknolojinin önemli bir dalı yine teşhis ve tedavi amacıyla malzeme üretimidir. Polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan malzemeler (“Biyomateryaller”) yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, ve teşhis ve tedavi amaçlı cihazların yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe diğer bir alt grup ise, tanı kitleridir. Hastaneler, klinikler, üniversiteler, laboratuarlar ve kişisel olarak kullanılan birçok tanı kiti geniş bir pazar oluşturmaktadır. Biyoçip teknolojisi çoklu tanının aynı anda yapılmasına olanak vermektedir ve Biyomedikal Teknolojinin çok hızla gelişen dalları Genomiks ve Proteomiks ile ilgili uygulamalarında önemli bir role sahip olacağı muhakkaktır. Biyomedikal Teknoloji ürünleri boyut ve kapasite olarak üretimleri az, dolayısıyla küçük fakat özel mekanlarda, özel koşullarda üretilen ürünlerdir, ancak olmazsa olmaz tanımına uyan bir pazara sahiptir ve fiyatları komodite ürünlere göre çok yüksektir. Biyoteknoloji/ Biyomedikal Teknoloji, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli desteklenmesi gereken Bilim ve Teknoloji Dallarından bir olarak görülmekte ve çeşitli plan ve programlarda yer almaktadır. Tüm modern/yeni teknoloji dallarında olduğu gibi bu teknolojinin doğru ve hızlı gelişimi için mutlaka çok iyi/sıkı bir sanayi-akademi ilişkisine gereksinim vardır. Bu ilişkinin sağlanabilmesi için çeşitli ara yüzeyler oluşturulmalıdır.


Biomedical engineering

Biomedical engineering (BME) is the application of engineering principles and techniques to the medical field. It combines the design and problem solving skills of engineering with the medical and biological science to help improve patient health care and the quality of life of healthy individuals. As a relatively new discipline, much of the work in biomedical engineering consists of research and development, covering an array of fields: bioinformatics, medical imaging, image processing, physiological signal processing, biomechanics, biomaterials and bioengineering, systems analysis, 3-D modeling, etc. Examples of concrete applications of biomedical engineering are the development and manufacture of biocompatible prostheses, medical devices, diagnostic devices and imaging equipment such as MRIs and EEGs, and pharmaceutical drugs.
The AbioCor artificial heart, an example of a biomedical engineering application of mechanical engineering with biocompatible materials for Cardiothoracic Surgery using an artificial organ.
The AbioCor artificial heart, an example of a biomedical engineering application of mechanical engineering with biocompatible materials for Cardiothoracic Surgery using an artificial organ.

Contents

[hide]
//

[edit] Disciplines in biomedical engineering

Biomedical instrumentation amplifier schematic used in monitoring low voltage biological signals, an example of a biomedical engineering application of electronic engineering to electrophysiology.
Biomedical instrumentation amplifier schematic used in monitoring low voltage biological signals, an example of a biomedical engineering application of electronic engineering to electrophysiology.
Biomedical engineering is widely considered an interdisciplinary field, resulting in a broad spectrum of disciplines that draw influence from various fields and sources. Due to the extreme diversity, it is not atypical for a biomedical engineer to focus on a particular aspect. There are many different taxonomic breakdowns of BME, one such listing defines the aspects of the field as such:[1] In other cases, disciplines within BME are broken down based on the closest association to another, more established engineering field, which typically include:
Breast implants, an example of a biomedical engineering application of biocompatible materials to cosmetic surgery.
Breast implants, an example of a biomedical engineering application of biocompatible materials to cosmetic surgery.

[edit] Clinical engineering

Main article: Clinical engineering
Clinical engineering is a branch of biomedical engineering for professionals responsible for the management of medical equipment in a hospital. The tasks of a clinical engineer are typically the acquisition and management of medical device inventory, supervising biomedical engineering technicians (BMETs), ensuring that safety and regulatory issues are taken into consideration and serving as a technological consultant for any issues in a hospital where medical devices are concerned. Clinical engineers work closely with the IT department and medical physicists.
Schematic representation of normal ECG trace showing sinus rhythm, an example of a biomedical engineering application of electronic engineering to electrophysiology and medical diagnosis.
Schematic representation of normal ECG trace showing sinus rhythm, an example of a biomedical engineering application of electronic engineering to electrophysiology and medical diagnosis.
A typical biomedical engineering department does the corrective and preventive maintenance on the medical devices used by the hospital, except for those covered by a warranty or maintenance agreement with an external company. All newly acquired equipment is also fully tested. That is, every line of software is executed, or every possible setting is exercised and verified. Most devices are intentionally simplified in some way to make the testing process less expensive, yet accurate. Many biomedical devices need to be sterilized. This creates a unique set of problems, since most sterilization techniques can cause damage to machinery and materials. Most medical devices are either inherently safe, or have added devices and systems so that they can sense their failure and shut down into an unusable, thus very safe state. A typical, basic requirement is that no single failure should cause the therapy to become unsafe at any point during its life-cycle. See safety engineering for a discussion of the procedures used to design safe systems.

[edit] Medical devices

A medical device is intended for use in:
 • the diagnosis of disease or other conditions, or
 • in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease,
 • intended to affect the structure or any function of the body of man or other animals, and which does not achieve any of its primary intended purposes through chemical action and which is not dependent upon being metabolized for the achievement of any of its primary intended purposes.
A pump for continuous subcutaneous insulin infusion, an example of a biomedical engineering application of electrical engineering to medical equipment.
A pump for continuous subcutaneous insulin infusion, an example of a biomedical engineering application of electrical engineering to medical equipment.
Some examples include pacemakers, infusion pumps, the heart-lung machine, dialysis machines, artificial organs, implants, artificial limbs, corrective lenses, cochlear implants, ocular prosthetics, facial prosthetics, somato prosthetics, and dental implants. Stereolithography is a practical example on how medical modeling can be used to create physical objects. Beyond modeling organs and the human body, emerging engineering techniques are also currently used in the research and development of new devices for innovative therapies, treatments, patient monitoring, and early diagnosis of complex diseases. Medical devices can be regulated and classified (in the US) as shown below:
 1. Class I devices present minimal potential for harm to the user and are often simpler in design than Class II or Class III devices. Devices in this category include tongue depressors, bedpans, elastic bandages, examination gloves, and hand-held surgical instruments and other similar types of common equipment.
 2. Class II devices are subject to special controls in addition to the general controls of Class I devices. Special controls may include special labeling requirements, mandatory performance standards, and postmarket surveillance. Devices in this class are typically non-invasive and include x-ray machines, PACS, powered wheelchairs, infusion pumps, and surgical drapes.
 3. Class III devices require premarket approval, a scientific review to ensure the device's safety and effectiveness, in addition to the general controls of Class I. Examples include replacement heart valves, silicone gel-filled breast implants, implanted cerebellar stimulators, implantable pacemaker pulse generators and endosseous (intra-bone) implants.

[edit] Medical imaging

Main article: Medical imaging
An MRI scan of a human head, an example of a biomedical engineering application of electrical engineering to diagnostic imaging. Click here to view an animated sequence of slices.
An MRI scan of a human head, an example of a biomedical engineering application of electrical engineering to diagnostic imaging. Click here to view an animated sequence of slices.
Imaging technologies are often essential to medical diagnosis, and are typically the most complex equipment found in a hospital including:

[edit] Tissue engineering

Main article: Tissue engineering
One of the goals of tissue engineering is to create artificial organs for patients that need organ transplants. Biomedical engineers are currently researching methods of creating such organs. In one case bladders have been grown in lab and transplanted successfully into patients.[2] Bioartificial organs, which utilize both synthetic and biological components, are also a focus area in research, such as with hepatic assist devices that utilize liver cells within an artificial bioreactor construct.[3]

[edit] Regulatory issues

Artificial limbs: The right arm is an example of a prosthesis, and the left arm is an example of myoelectric control.
Artificial limbs: The right arm is an example of a prosthesis, and the left arm is an example of myoelectric control.
Regulatory issues are never far from the mind of a biomedical engineer. To satisfy safety regulations, most biomedical systems must have documentation to show that they were managed, designed, built, tested, delivered, and used according to a planned, approved process. This is thought to increase the quality and safety of diagnostics and therapies by reducing the likelihood that needed steps can be accidentally omitted again.

In the United States, biomedical engineers may operate under two different regulatory frameworks. Clinical devices and technologies are generally governed by the Food and Drug Administration (FDA) in a similar fashion to pharmaceuticals. Biomedical engineers may also develop devices and technologies for consumer use, such as physical therapy devices, which may be governed by the Consumer Product Safety Commission. See US FDA 510(k) documentation process for the US government registry of biomedical devices.

Implants, such as artificial hip joints, are generally extensively regulated due to the invasive nature of such devices.
Implants, such as artificial hip joints, are generally extensively regulated due to the invasive nature of such devices.
Other countries typically have their own mechanisms for regulation. In Europe, for example, the actual decision about whether a device is suitable is made by the prescribing doctor, and the regulations are to assure that the device operates as expected. Thus in Europe, the governments license certifying agencies, which are for-profit. Technical committees of leading engineers write recommendations which incorporate public comments and are adopted as regulations by the European Union. These recommendations vary by the type of device, and specify tests for safety and efficacy. Once a prototype has passed the tests at a certification lab, and that model is being constructed under the control of a certified quality system, the device is entitled to bear a CE mark, indicating that the device is believed to be safe and reliable when used as directed. The different regulatory arrangements sometimes result in technologies being developed first for either the U.S. or in Europe depending on the more favorable form of regulation. Most safety-certification systems give equivalent results when applied diligently. Frequently, once one such system is satisfied, satisfying the other requires only paperwork.

[edit] Biomedical engineering training

[edit] Education

A prosthetic eye, an example of a biomedical engineering application of mechanical engineering and biocompatible materials to opthalmology.
A prosthetic eye, an example of a biomedical engineering application of mechanical engineering and biocompatible materials to opthalmology.
Biomedical engineers combine sound knowledge of engineering and biological science, and therefore tend to have a bachelors of science and advanced degrees from major universities, who are now improving their biomedical engineering curriculum because interest in the field is increasing. Many colleges of engineering now have a biomedical engineering program or department from the undergraduate to the doctoral level. Traditionally, biomedical engineering has been an interdisciplinary field to specialize in after completing an undergraduate degree in a more traditional discipline of engineering or science, the reason for this being the requirement for biomedical engineers to be equally knowledgeable in engineering and the biological sciences. However, undergraduate programs of study combining these two fields of knowledge are becoming more widespread, including programs for a Bachelor of Science in Biomedical Engineering. As such, many students also pursue an undergraduate degree in biomedical engineering as a foundation for a continuing education in medical school. Though the number of biomedical engineers is currently low (as of 2004, under 10,000 in the U.S.), the number is expected to rise as modern medicine and technology improves.[4] In the U.S., an increasing number of undergraduate programs are also becoming recognized by ABET as accredited bioengineering/biomedical engineering programs. Over 40 programs are currently accredited by ABET, the first being Duke University, originally accredited by the Engineering Council for Profession Development (now ABET) in September of 1972.[5] As with many degrees, the reputation and ranking of a program may factor into the desirability of a degree holder for either employment or graduate admission. The reputation of many undergraduate degrees are also linked to the institution's graduate or research programs, which have some tangible factors for rating, such as research funding and volume, publications and citations.

Graduate education is also an important aspect in BME. Although many engineering professions do not require graduate level training, BME professions often recommend or require them.[6] Since many BME professions often involve scientific research, such as in the pharmaceutical and medical device industries, graduate education may be highly desirable as undergraduate degrees typically do not provide substantial research training and experience.

Graduate programs in BME, like in other scientific fields, are highly varied and particular programs may emphasize certain aspects within the field. They may also feature extensive collaborative efforts with programs in other fields, owing again to the interdisciplinary nature of BME.

Education in BME also varies greatly around the world. The U.S. has, by virtue of being a large country with fewer internal barriers, having an extensive biotechnology sector and dozens of major universities, has progressed a great deal in the development of BME education and training. Europe, which also has a large biotechnology sector and an impressive education system, has encountered trouble in creating uniform standards as the European community attempts to bring down some of the national barriers that exist. Recently, initiatives such as BIOMEDEA have sprung up to develop BME-related education and professional standards.[7] Other countries, such as Australia, are recognizing and moving to correct deficiencies in their BME education.[8] Also, as high technology endeavors are usually marks of developed nations, some areas of the world are prone to slower development in education, including in BME.

[edit] Professional certification

See also: Professional engineer
Engineers typically require a type of professional certification, such as satisfying certain education requirements and passing an examination to become a professional engineer. These certifications are usually nationally regulated and registered, but there are also cases where a self-governing body, such as the Canadian Association of Professional Engineers. In many cases, carrying the title of "Professional Engineer" is legally protected. As BME is an emerging field, professional certifications are not as standard and uniform as they are for other engineering fields. For example, the Fundamentals of Engineering exam in the U.S. does not include a biomedical engineering section, though it does cover biology. Biomedical engineers often simply possess a university degree as their qualification. However, some countries do regulate biomedical engineers, such as Australia, however registration is typically recommended, but not always a requirement.[9]

[edit] Founding figures

[edit] See also

[edit] Notes

[edit] Further reading

[edit] External links

Wikiversity
At Wikiversity you can learn more and teach others about Biomedical engineering at:
Organizations Job finders
e107 CMS sistemi kulanılarak yapılmıştır ve yayınlanan materyaller GNU Genel Kamu Lisansı ile korunmaktadır.

Theme created by Free-Source.net
Tarama süresi :0.2766saniye,0.1490bu sorgu için.VT sorguları :24. Bellek Kullanımı :1,187kb