Enstrümantasyon Amplifikatörü

Enstrümantasyon amplifikatörü yüksek kazanç ve yüksek empedans gerekli olan devrelerde kullanılır. Bu devrede üç op-amp kullanılmıştır (A1, A2, A3 ). Devredeki ilk iki amplifikatör(A1,A2) evirmeyen izleyici olarak kullanılarak girişe bağlanmıştır. Üçüncü amplifikatör ise Şekil ’de gösterildiği gibi DC fark amplifikatörü gibi kullanılmıştır. Sistemin kazancı R4, R5, R6, R7, dirençleri kullanılarak ayarlanır.Şekilde görüldüğü gibi E1, A1 amplifikatörün evirmeyen girişine , E2 ise A2 amplifikatörünün evirmeyen girişine bağlanmıştır.E4 ,A1’in çıkışı E3 ise A2’nin çıkışıdır. Bunları formülize edersek ;A3 kazancı 0 kabul edildiğinde A1/A2 voltaj kazancı 4-16’da gösterilmiştir. Bu yüzden extra kazanç hesaplanmalıdır. Şekil ’teki gibi gösterilen enstrümantasyon amplifikatörlerin kazancı aşağıdaki gibi hesaplanabilir.Örnek:R2 = 10K, R1=500W ,R4= 10K, R5=100K,) İzleyici dirençleriYukardaki gibi ise enstrümantasyon amplifikatörlerin kazancını hesaplayınız.Pratikte R2=R3 ,R4=R6 , R5=R7 alınarak kullanılır.R2 ve R3 dirençleri CMMR ‘a etkisi çok azdır. Fakat fark kazancının hatasına sebeb olabilmektedirler.Enstrümantasyon amplifikatörleri; düşük direnç değerleri ile yüksek kazanç sağlaması, yüksek giriş empedansı ve ortak modlu sinyalleri kabul edebilmesi sebebi ile biyomedikal uygulamalarda kullanılmaktadır.A3 devresinde kullanılan dirençler CMMR’ı düşüreceğinden dolayı bir çok dizayn edici R7 yerine potansiyometre kullanmaktadır. Bu potansiyometre ile minimum çıkış sinyali ayarlanır. Şekil 'deki gibi bir enstrümantasyon amplifikatörü oluşturmak için üç tane işlemsel yükselteç entegresine ihtiyaç vardır. Bu şekilde yapılabildiği gibi entegre işlemsel yükselteçler ve dirençlerden oluşan hibrit-fonksiyon modülü ile de yapılabilir. Üçüncü şekil olarak monolitik yapılabilir. Hibrit ve monolitik versiyonlarında kazanç ayarı için extra terminaller konulur. Bu terminaller dışardan bağlanan R1 direnci olabilir.İki terminal arasında bağlanan R1’in değeri değiştirilerek kazanç ayarı sağlanabilir.Modern enstrümantasyon amplifikatörleri (IA) özel biyomedikal amplifikasyonları karşılayabilmek için dizayn edilebilir. Farklı IA’lar yapabilmek için girişteki op-amplar, düşük gürültülü bipolar op-amplarla değiştirilebilir. İlk örnekteki op-ampın ön gerilim akımı 40 nano amperdir. Eğer daha düşük ön gerilim akımına ihtiyaç varsa op-amplar Fet tipi ile değiştirilmelidir. Fakat voltaj gürültüsü bipolar op-ampların gürültüsünden daha fazladır. Eğer ön gerilim akımı 75.10-15 A gerekirse giriş op-ampları elektrometre tipi seçilmelidir. Fakat voltaj gürültüsü 38 nv/v Hz çıkar. Böylece piyasada bulunan op-amplar kullanılarak özel biyomedikal ihtiyaçları karşılamış olduk. Giriş op-amplarındaki gibi fark amplifikatörleride voltaj gürültüsünü değiştirerek değişik IA2lar yapılabilir. [Submitted by [ u H u R u ]®]Makale No: 37|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 13 Oct 06 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet   
e107 CMS sistemi kulanılarak yapılmıştır ve yayınlanan materyaller GNU Genel Kamu Lisansı ile korunmaktadır.

Theme created by Free-Source.net
Tarama süresi :0.4976saniye,0.2575bu sorgu için.VT sorguları :26. Bellek Kullanımı :954,888b