Haber - Kategori 'Biyoteknoloji'

Gönderen İBRAHİM

biyomateryallerMakale No: 1552|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 21 Jul 14 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

Nesne yönelimli programlamaya giriş dersi java ders notu (2) Gönderen kadir Nesne yönelimli programlamaya giriş dersi java ders notu (2)


Makale No: 1407|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 08 Mar 13 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

nano.jpgSon yıllarda metrenin milyarda biri boyutlarda yapılan araçların olağanüstü özellikler kazandığının anlaşılması üzerine, birçok farklı alanda bu olağanüstü olumlu özelliklerin insanların yararına kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Özellikle biyomedikal ve tıp alanlarına son yıllarda ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda daha etkili ve hedefe özgün ilaçlar üretilmiş; sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli dokuları öldürme metotları, etkin tıbbi görüntüleme yöntemleri ve cerrahi alanda kullanılan nanorobotlar yapılmıştır...
 
Gönderen serfiraz21 nanobiyoteknoloji sunumMakale No: 1177|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 21 May 09 | Yayinlayan :Yıldıray | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  


beyincik.jpgSinirbilim alanında kullanılan son teknolojiler (fonksiyonel beyin görüntülemesi, ruhsal durum ve beyin fonksiyonları üzerinde etkili ilaçlar, beyin yapısı, fonksiyonu ve düzeni ile ilgili araçlar) bir çok etik sorunun tartısılmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi; bu teknolojilerin herhangi bir tıbbi endikasyon olmadan, bireylerin zihinsel ve beyinsel yetenek ve kapasitelerinin gelistirilmesi veya güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasıdır.

Yazıyı Gönderen EMRE
Biyoteknolojinin Sinir Bilim UygulamalarıMakale No: 779|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 08 Jun 07 | Yayinlayan :Kadir | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  


biosensor-chip.jpgBiyosensörler (biyoalgılayıcılar), bünyesinde biyolojik bir duyargacı bulunan ve bir fizikokimyasal çevirici ile birleştirilmiş analitik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Bir biyosensörün amacı, bir veya bir grup analitin (analiz edilecek madde) miktarı ile orantılı olarak sürekli sayısal elektrik sinyali üretmektir.Biyosensör sistemi üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, seçici tanıma mekanizmasına sahip “biyomolekül, biyoajan” ve elektronik sinyaller dönüştürülebilen “çevirici” ve “elektronik” bölümlerdir.
Yazıyı Gönderen seyyah
biyosensörler


Makale No: 726|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 21 May 07 | Yayinlayan :Kadir | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  


biyotek.jpgMoleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi, Genombilim ve benzeri alanlardaki bilimsel ilerlemeler sayesinde,
Dünyada özellikle sağlık ve tarım sektörlerindeki biyoteknolojik uygulamalarda bir patlama yaşanmaktadır.“Modern Biyoteknoloji” veya “Yeni Biyoteknoloji” olarak tanımlanan bu gelişmelerin insanlığa daha sağlıklı bir yaşam için eşi görülmemiş fırsatlar yarattığı aşikardır. Bu fırsatlar ABD gibi ülkelerde aynı zamanda ekonomik faydaya dönüştürülmüş, sağlık ve tarımla ilgili biyoteknoloji sektörü ABD ekonomisinin itici güçlerinden birisi haline gelmiştir.

Yazıyı Gönderen biyoserkan67
BİYOTEKNOLOJİ VE GEN TEKNOLOJİSİ STRATEJİSİ


Makale No: 638|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 27 Apr 07 | Yayinlayan :Kadir | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  


genetik.jpgDNA, gen, genetik mühendisliği, rekombinant DNA, PCR, Genom projesi, gen tedavisi, gen aktarımı, Türkiye de genetiğin gelişimi gibi konular hakkında bilgiler içeren bir döküman olup Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden 2 öğrenci tarafından hazırlanmıştır.
Yazıyı Gönderen yavuznuri
Genetik ve Tıp


Makale No: 619|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 07 Apr 07 | Yayinlayan :yavuznuri | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

biyot.jpg
İnsan genomundan 175.000 baz çiftlik parçaları yapay bakteri kromozomları haline getirip bakterilerde çoğaltmak, dizi çözümlemelerini yaptıktan sonra, parçaların birbiriyle örtüşen dizilerini belirleyerek ve her parçanın özel enzimlerce kesilme profilini kaydederek genomdaki yerini saptamak amaçlar arasındadır.


Yazıyı Gönderen yavuznuri
İnsan Genom ProjesiMakale No: 618|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 07 Apr 07 | Yayinlayan :yavuznuri | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

genom.jpg
İnsan Genomu Projesi 1990 yılında uluslararası işbirliği temeline dayalı olarak başladı. ABD’den 14, Japonya’dan 2, İngiltere, Fransa, Çin ve Almanya’dan birer kuruluşun (üniversite veya araştırma enstitüsü) oluşturduğu İnsan Genomu Konsorsiyumu’nun yoğun çalışmalarının yanı sıra, son yıllarda Celera (ABD) gibi özel firmaların da katkıları, insan genetik yapısının aydınlatılmasında önemli aşamaların giderek artan bir ivmeyle gerçekleştirilmesini sağladı.

Yazıyı Gönderen yavuznuri
Genom


Makale No: 617|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 07 Apr 07 | Yayinlayan :yavuznuri | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

p_bio_ikili.jpg
Çağımızda biyoteknoloji araştırmalarının gelişimi ile birlikte modern biyoteknolojinin uygulama alanları genişlemektedir. Başta tıp ve tarım alanlarında olmak üzere insanlığın faydasına sunulan buluşların büyük bir kısmı gen nakli yöntemleriyle gündeme gelmektedir. Gen nakli uygulamalarının tarım alanında kullanılması, tüketici sağlığı ve çevre açısından duyarlı toplumlarda büyük tepki görmekte ve bunlara karşı çeşitli önlemleri ve risk değerlendirme tekniklerini de gündeme getirmektedir. Bu noktada, biyoteknolojik araştırma ve uygulamalar açısından gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmış olan Türkiye’nin önümüzdeki dönem için bir politika belirlemesi önem taşımaktadır. 

Yazıyı Gönderen biyoserkan67
BİYOTEKNOLOJİ ALANINDAKi GELİŞMELERİN YANSIMALARI VE TÜRKİYENİN POLİTİKALARI


Makale No: 609|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 01 Apr 07 | Yayinlayan :yavuznuri | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

e107 CMS sistemi kulanılarak yapılmıştır ve yayınlanan materyaller GNU Genel Kamu Lisansı ile korunmaktadır.

Theme created by Free-Source.net
Tarama süresi :0.1386saniye,0.0558bu sorgu için.VT sorguları :26. Bellek Kullanımı :2,207kb