Haber - Kategori 'İşlemsel Yükselteç(op-Amp)'
Zayıf giriş sinyalini,sinyalin temel dalga biçimi özelliklerini koruyarak gerilimi, akımı veya gücün yükselten devreler veya aygıtlardır.
lopamp.jpgOp-Amplar giriş sinyali üzerinde matematiksel işlemler yaparlar:
  • lToplama
  • lÇıkarma
  • lÇarpma
  • l Bölme
  • lTürev ve İntegral alma…
lKullanıldığı Devreler:
  • lRadyo ve TV alıcılarında
  • lTıbbi Araştırma ve Tanı Cihazlarında
  • lTeknik Ölçüm ve Değişik Elektronik Aygıtlarda
  • lAktif Filitrelerde
  • lAktif Kontrol Devrelerinde lAnalog-Dijital Arayüzlerde

Yazıyı Gönderen Bünyaz Islemsel guclendiriciler


Makale No: 366|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 08 Mar 13 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

yuksel.jpgBiyopotansiyel İşaretleri işlemekte kullanılan yükselteçler biyoelektrik yükselteç diye genel geçer bir şekilde tanımlanır. Bir biyoelektrik yükseltecin kazancı düşük, orta veya yüksek seviyede olabilir. Bazı yükselteçler AC, bazıları DC kuplajlı olabilmektedir. Genel olarak frekans cevapları biyopotansiyel işaretin frekansına bağlı olarak DC’den (veya DC’ye yakın; 0,05 Hz) 100 KHz’ kadar çıkabilir.

Gönderen argetuna
BİYOELEKTRIKSEL YUKSELTECLER


Makale No: 1020|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 24 May 08 | Yayinlayan :yavuznuri | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

a_opamp.jpgOP-AMP’ lar elektroniğin direkleri olarak görülen direnç, kondansatör, diyot, transistör ve bobinden sonra pek çok elektronik devrede kullanılan bir elemandır. OP-AMP’ ların bu kadar genis kullanım alanına sahip olmalarının nedenleri ise; 1) Giriş empedansının çok yüksek olması, 2) Çıkış empedansının sıfır olması, 3) Kazancının sonsuz olması. Fakat OP-AMP’ ın bu özellikleri sadece teorik olarak doğrudur. Pratikte bu özelliklere tamamen sahip değildir. Mesela; giriş empedansı mega ohm’ lar seviyesindedir ama sonsuz değildir.
Gönderen Yakery
Opamp


Makale No: 966|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 07 Feb 08 | Yayinlayan :Kadir | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

opamp_block.jpgElektronik sistemlerle işlenecek sinyallerin hemen hepsi düşük genlikli yani zayıf sinyallerdir. Örneğin insan vücudundan alınan biyoelektrik sinyaller ya da cep telefonumuza ulaşan elektromanyetik dalgalar son derece zayıf elektriksel sinyallerdir. Elektronik sistemlerin pek çoğunda yeterli derecede yükseltilmiş elektriksel sinyallere ihtiyaç duyulur. Elektriksel sinyallerin istenilen derecede kuvvetlendirilmesi için yükselteç (amplifikatör) devreleri kullanılır. Yükselteçler akım ya da gerilim, dolayısıyla güç kazancı sağlamak amacıyla kullanılan devrelerdir. Elektrik elektronik teknolojisinde ihtiyaca göre pek çok türden yükselteç kullanılmaktadır.
Gönderen aytekin
islemsel yukseltecler


Makale No: 881|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 27 Sep 07 | Yayinlayan :Kadir | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

birinci ders notu
Yazıyı Gönderen bünyaz op-amp1


Makale No: 351|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 16 Oct 06 | Yayinlayan :yavuznuri | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

Enstrümantasyon Amplifikatörü

Enstrümantasyon amplifikatörü yüksek kazanç ve yüksek empedans gerekli olan devrelerde kullanılır. Bu devrede üç op-amp kullanılmıştır (A1, A2, A3 ). Devredeki ilk iki amplifikatör(A1,A2) evirmeyen izleyici olarak kullanılarak girişe bağlanmıştır. Üçüncü amplifikatör ise Şekil ’de gösterildiği gibi DC fark amplifikatörü gibi kullanılmıştır. Sistemin kazancı R4, R5, R6, R7, dirençleri kullanılarak ayarlanır.


Yazının Devamı...


Makale No: 37|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 13 Oct 06 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

D/A VE A/D Çeviriciler

1) PRENSİPLERİ:Sayısaldan analoga çeviriciler (DAC), işaretsiz bir binary sayıyı bir elektrik gerilimi veya bir elektrik akımına çevirir.


Yazının Devamı...


Makale No: 41|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 13 Oct 06 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

Fark Yükselteçi Devresi


Yazının Devamı...


Makale No: 36|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 13 Oct 06 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

Aktif Filitre Devreleri

Bir biyomedikal işaretin iki özelliğinden söz etmek mümkündür. Birincisi, çok küçük genliğe sahip olması dolayısıyla gürültü kapmaya müsait oluşu, ikincisi ise, çok çabuk değişen bir harmonik içeriğe sahip olmasıdır.
Kompleks bir biyomedikal işaretin frekans bileşenleri incelendiğinde frekans spektrumunun bir F min ve F max frekansına sahip olduğu görülür. İşaret yükseltme ve işaret işleme devrelerinde işaretin parazitlerden arındırılması ve gürültü bağışıklığının sağlanması için sahip olduğu frekans bandının gerekli olan bölümünün yükseltilmesi gerekir. Bu amaçla kazanç karakteristiğine frekansla değişen bir seçicilik özelliği ilave edilmelidir. Diğer bir deyişle, işaretin aktif olarak filtrelenmesi gerekir. Filtre devresi, direnç ve kondansatör gibi pasif elemanlarla kurulur. Aktif filtrede bunlara ek olarak gerilim kazancı ve sinyal yalıtımı veya tamponlama için bir işlemsel yükselteç kullanılır, kazanç-frekans (A-f) karakteristiği işlenmek istenen işaretin frekans spektrumuna bağlı olarak aşağıda çizilen dört şekilden birine uyabilir. Burada çizilen karakteristikler idealdir. Ancak pratikte bu ideal karakteristiklere ne kadar yaklaşıldığı önemlidir.

Yazının Devamı...


Makale No: 40|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 13 Oct 06 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

İşaret İşleme Devreleri

İntegral Alıcı Devre:
Şimdiye kadar ele aldığımız giriş ve geri besleme elemanları dirençti. Geri besleme elemanı olarak şekildeki gibi kondansatör kullanılırsa, elde edilen devre bir integral alma devresi olur. İntegrasyon bir eğri altında kalan alanı veren bir hesaplama işlemidir. Zamana dayalı işlemlerin sonucunu verir. Örneğin, ivmenin integrali hız ve hızın integrali de yoldur. Birçok sistemde integral almaya gerek duyulur. Şekil a'da teorik bir devre gösterilmektedir. Şekil b'deki zahiri topraklı eşdeğer devre, eviren yükselteç devresindekine benzer bir analizle, C kapasitörü ve R direncinden geçen akım birbiriile uyuşmalıdır.Yazının Devamı...


Makale No: 38|Yorum Oku/Yaz:| Tarih: 13 Oct 06 | Yayinlayan :Yasin Çağan | Gönder | yazdırYazdır |  Bu haber öğesinin pdf dökümanını oluşturKaydet  

Sayfaya git       >>  
e107 CMS sistemi kulanılarak yapılmıştır ve yayınlanan materyaller GNU Genel Kamu Lisansı ile korunmaktadır.

Theme created by Free-Source.net
Tarama süresi :0.2533saniye,0.1837bu sorgu için.VT sorguları :26. Bellek Kullanımı :1,098kb